Abstract Paint

För kreativa, kommunikativa och hållbara företag och människor.
Meditation, existentiell hälsa i arbetslivet integrerat med kollegial reflektion.

Personlig ledarutveckling för inre hållbarhet

Du relaterar säkert till fenomen så som ständiga förändringar, utveckling och innovation.

Du har säkert också har en del funderingar kring att skapa hållbarhet både som människa och organisation, liksom en tidvis välfylld kalender där återhämtning och reflektion inte alltid får en given plats?
 

Här får du professionellt stöd i att förstärka förutsättningarna för inre och yttre hållbarhet -  för både för medarbetare och organisation!

 

Som chef eller ledare är du en viktig resurs och ditt eget arbetsredskap. Här får du med stöd medvetandegöra inre arbetsmodeller om dig själv som ledare och bygga på det som ger dig mening och värde i arbetslivet. Vi utforskar tillsammans hur du integrerat i din arbetsvardag kan skapa mer utrymme för hälsa och inre hållbarhet - utan att det sker på bekostnad av kvalitet och effektivitet. Tvärtom, på ett sätt som gynnar både just detta och din hälsa liksom din förmåga till kreativitet och kommunikation.

Min vision är bidra till mer hälsa och kreativ utveckling både för människor och organisationer genom att stötta modernt modiga företag som vill prioritera hållbarhet hälsofrämjande ledarskap och personlig ledarutveckling.

Välkommen att ta en kontakt om du vill att vi tar ett första möte för att lära känna varandra lite mer!

Tove Eloa Öberg
Socionom, Visby / Gotland / Online
Tel: +46 739 136 331 E-post: klicka här.

Image by eberhard 🖐 grossgasteiger
Månlandskap
Explosion av ljus
Abstract Gradient