Workshop Meditation & reflektion - online

Kan meditation och avsatt tid för reflektion bidra till ökat välbefinnande i arbetslivet, ökad kvalitet och effektivitet?
 

Svaret på frågan är i korthet: ja!

I en tid då vi som människor och organisationer lever i ständiga förändringar och utveckling, kan vi genom att rikta fokus inåt skapa högre grad av medvetenhet kring våra egna tankar och beteenden, må bättre, skapa inre hållbarhet, fatta mer strategiska beslut, bli mer effektiva – och faktiskt också bli mer kommunikativa.

När vi befinner oss i ett lugnt och tryggt känsloläge med balanserade nervsystem, tenderar vi att både tänka klarare, trivas bättre med oss själva - och bli lite mer närvarande i våra möten med andra.

I ditt uppdrag som chef och ledare bidrar det här rummet för meditation och reflektion till att skapa ringar på vattnet i ditt ledarskap av dig själv och av andra, för att därigenom skapa mening i den organisation du verkar inom - och i dig.

I denna workshop beger vi oss rakt in i att utforska och uppleva några tekniker för närvaroro, likväl som reflektionsövningar med sin bas inom existentiell hälsa. Vi utforskar temat närvarande kommunikation och dina egna behov som chef och ledare.

Deltagarna behöver inga förkunskaper kring meditation.


Kontakta mig gärna för att få uppdatering om nästa öppna workshop, eller för att planera en workshop i just din organisation.

Tel. 0739-136331
E-post tove@akkameditation.se